top of page

CRANIO-SACRAAL THERAPIE (UPLEDGER)

 

Cranio-Sacraal therapie is moeilijk te beschrijven.

U kunt hieronder twee videos bekijken die de basis uitleggen van wat we het "cranio-sacraal systeem" zijn gaan noemen.

De anaestesist prikt de ruggeprik in dit systeem om uw onderliggende weefsel te verlammen en gevoelloos te maken, maar het systeem is erg belangrijk voor de communicatie binnen een lichaam en belangrijk voor de barriere tussen hersenen en de buitenwereld (uw binnenste) met alle bacterie soorten, en virussen.

Het systeem geeft een golfslag, en wordt in veel gevallen als aangrijppunt voor diagnose gebruikt voor de therapeut.

Het is ook therapeutisch goed te benutten.

De golfslag van dit hersenvocht systeem gaat door het hele lichaam. Daarmee wordt het hele lichaam een soort speelbal op de golven. Door dit systeem te bevorderen en te harmoniseren ontspant een lichaam en kan een geest zich ook beter uiten. 

 

Eerlijk gezegd is dit slechts de basis van de therapie vorm, want we zijn intussen veel verder met de mogelijkheden.

Zo kwam er een scheiding tussen de Cranio-Sacrale "Massage" en de Cranio-Sacrale "Therapie".

Therapie CS gaat verder en maakt gebruik van de FASCIA -het bindweefsellichaam - waar alle ervaringen, elke beweging ooit gemaakt, elke emotionele ervaring en elk mechanisch of chemisch proces heeft plaatsgevonden.

Het is ongelofelijk als we het zo opschrijven, maar de wetenschap en de praktijk bevestigen alle bevindingen.

 

Fascia is het meest onbegrepen weefsel voor de wetenschap. Maar het vlaggeschip van elke therapeut.

Als u de video rechts kijkt, beschrijft de persoon de fascia trek. Nou is niet alleen een trek op de rug of andere fascia, maar fascia is overal in verwoven, het verbind alles andere weefsels. Het zit IN een spier, OM een spier, TUSSEN de spier en het orgaan, ROND het orgaan, DOOR de zenuwen en we kunnen van boven naar beneden over het bindweefsel gaan zonder er ooit vanaf te hoeven gaan. 

 

Aangezien het ook alle emotionele en mechano en chemische processen "onthoudt", en er soms door veranderd wordt, denk maar verklevingen na een operatie of verklevingen na een stressvolle periode, is het fascia lichaam het beste aangrijppunt voor de therapeut die u als holistisch wezen beschouwd. 

Zoals bij de Visceraal (Orgaan) Therapie en Neurale Systeem Manipulaties (schedel, ruggemerg, hersenen en perifere zenuwen) weten we dat alles verbonden is en dat klachten soms op een andere plaats beginnen dan waar ze eindigen.

Daar is niks vreemds aan en is volkomen logisch.

Leest u ook het NSM stukje maar eens door of kijk de Visceraal Therapie uitleg videos.

 

Meestal wordt CST gebruikt om de emotionele laag te bereiken en te behandelen.

Indien deze laag geen problemen geeft, is CST zeer goed voor een diepe algehele ontspanning, meer nog dan een massage. Aangezien het hele Fascia lichaam ontspant door de zachte aanrakingen en rustige behandeling, kunnen alle weefsels ontspannen en beter doorbloeden.

 

Cranio-Sacraal Therapie leidt in het geval van meer diepgang naar ten eerste (1) een beweging van het FYSIEK lichaam.

Na een korte tijd van verbazing hierover, kan (2) het MENTALE lichaam in beweging komen en bewustwording geven.

Er komen beelden of herinneringen vrij. Een ongeluk wordt herbeleefd, of iemand ziet zichzelf in het kraambed zwoegen. Als de herinneringen aanvaard worden, dan kan (3) het EMOTIONELE lichaam meebewegen en bewust worden.

De verborgen lading, de verboden gevoelens, de onderdrukte emoties komen vrij en kunnen nu op eigen tempo opnieuw geintergreerd worden in het geschiedenisboek van je eigen verhaal.

Als de situatie duidelijk is dat er een overlevingsstrategie is gekozen om toendertijd verder te kunnen, en als duidelijk wordt wat de openstaande vragen zijn, wat er toen weg is genomen uit het zelfvertrouwen etc, dan kan (4) geleidelijk aan het INZICHT (wijsheidslichaam) gaan bewegen. 

 

Op dat moment dansen lichaam, geest en ziel samen!

Het is heel mooi en krachtig. 

 

 

 

 

 

Genoeg te vermelden dat wie deze therapie ooit heeft ervaren er vol lof over is en er altijd vreugde mee terug vindt.

"Het is zo mooi..." of  "Ja, nu is goed zo..." of  "ik wist niet dat ik er ooit met mijzelf nog uit zou komen" zijn vaak gehoorde uitspraken aan het einde van een sessie. 

Laat het lichaam u begeleiden, dan zult u zien dat er niks geforceerd wordt, er wordt niet "gezocht" en veelal wordt er niet eens iets gezegd. Een dialoog tijdens de sessie verloopt heel anders dan een normaal gesprek of een gesprek met de psycholoog, en wordt gebruikt om met de persoon te communiceren over wat er gebeurd, of om iemand aan te moedigen. 

Er hoeft geen angst te bestaan voor de therapie vorm, er wordt nisk opgerakeld wat u als wezen niet wilt, zoals gezegd, de therapeut speurt niet en peutert niks los. Alles gaat op geleide van de bewegingen van de zgn fysieke, mentale, emotionele en inzicht lichamen. Natuurlijk is er maar 1 lichaam en dat is altijd de eindconclusie van mensen die de therapie ondergaan. Geest en lichaam zijn niet te scheiden! 

 

We kunnen u alleen maar uitnodigen het zelf eens mee te maken.

Voor iedereen is het goed. Ontspannend. Iedereen kan ontspanning gebruiken. We bieden u hiermee dus een nieuwe optie naast massage, muziek, een borrel en/of een korte vakantie. Cranio Sacraal is een vakantie in uzelf!

Voor velen is het zeer heilzaam. Zowel lichamelijk als geestelijk. 

Iedere therapeut die Upledger opgeleid is, is bekwaam in het begeleiden van emotionele of mentale coachingsprocessen. Omdat het lichaam betrokken is bij alle processen, kunnen bijvoorbeeld ongeluk traumas, seksuele traumas, angst stoornissen, autisme, zelfbeeld problematiek etc veel beter begeleid worden dan alleen met de ingang van de geest (gesprekken). Dat is tenminste onze ervaring en overtuiging. 

We zijn er als therapeuten allemaal enthousiast over, zowel de wetenschappelijk "evidence based" therapeuten, als de meer "natuurgeneeskundig" werkende therapeuten. Komt u het zelf ervaren, dan weet u het ook door zelfbeleving.

 

Binnen Gowell hangen we de psychologische uitleg van Transactionele Analyse en van Gestalt aan als ondersteuning van zelfinzicht, behoefte inzicht, vervulling van zelfontplooiing en familie stabiliteit.

 

Voor velen, zoals mensen met kanker die door hun therapie van chemo en/of bestraling gaan, is het zeer goede begeleiding en ondersteuning.

Voor mensen met bijvoorbeeld Multiple Sclerose is het het verschil tussen niet naar buiten kunnen komen en op eigen benen kunnen staan.

Voor velen met bijvoorbeeld adolescentie problematiek omtrend zelfontplooiing is het een gewaardeerd medium voor zelfinzicht en zelfbekrachtiging. 

 

De Somato Emotional Release  is het mooiste geschenk wat u zichzelf kunt geven.

 

Hieronder ziet u een video over Gestalt therapie, eerst een uitleg van de grondlegger en daarna een instructie filmpje hoe dat in zijn werk gaat in de praktijk. U kunt zien dat de gebaren heel belangrijk waren in het inzicht van de situatie en de belemmering. Het uiteindelijk slagen van de "therapie" kwam door het erkennen wat het lcihaam openbaarde.

Met daarna het fysiek gebonden integreren van inzicht, rouw, opening en vereniging. De opgeslagen ervaring werd afgemaakt met het vervullen van de behoefte naar vereniging met de moeder. Een nieuwe weg kon geopend worden, waarbij de angst achtergelaten kan worden en de scheiding en de fysieke klachten bespreekbaar en begrijpelijk werd gemaakt. 

 

Als u dit zo ziet, is dit nog zonder fysiek contact zoals bij de Cranio-Sacraal Therapie.

We gebruiken het lichaam als basis en niet, zoals in Gestalt, het gesprek (met het non verbale als insteek).

Dit geeft voor veel mensen een vriendelijk en ongedwongen gevoel en het lichaam kan vrij zich uiten over de verwrongen gedachte of blokkerende gevoel, zonder dat u zelf iets hoeft aan te reiken (het komt immers meestal uit uw blinde vlek en diep weggestopte gevoel).

 

Hoe sterk is de expressie van een heel lichaam! 

Het bindweefsel lichaam dat zich niet alleen in een verbaal gesprek non verbaal uit, maar juist in de open ruimte (bijvoorbeeld liggend op de behandelbank) zijn totale expressie vrijheid krijgt!

Liggend en ontspannend, waar geen dialoog "lijkt" te zijn, maar waar plots de arm, het been of de nek begint te bewegen. En waar, na een periode van verbazing en onwetendheid over de grond en betekenis van de lichamelijke beweging, plots het emotionele of geheugen mee begint te bewegen op een volkomen natuurlijke manier.

Zonder dwang, zonder trekken, zonder zoeken.

 

Het hele lichaam beweegt naar de oplossing toe! Uw lichaam is uw grootste vriend. Niet uw vijand.

Ondanks dat het lichaam alle mentale kreukels moet dragen, helpt het u altijd de weg naar vrede te hervinden. Wees niet meer boos op uw lichaam, maar wees bevriend met zichzelf.

 

Cranio is: "leren te houden van wie u bent en leren te integreren van dat wat er was." 

 

 

bottom of page