top of page
Cranio-Sacraal

 

 

 

Cranio-Sacraal Therapie 

 

Cranio-Sacraal Therapie is een prachtige ondersteuningsvorm om mensen te helpen om de oorzaak van hun klachten te achterhalen en bij de oorsprong te behandelen. In de Cranio-Sacraal Therapie gaan we er van uit dat de mens een totaliteit is van de diverse fysieke, emotionele en mentale lagen. Pas als al deze lagen zowel op bewust als onbewust niveau ‘geheeld’ en verbonden worden, zul je als mens in alle opzichten optimaal in je vel gaan zitten en van daar uit je maximale potentieel gaan bereiken. Dit geldt uiteraard voor zowel jong als oud.

 

Onverwerkte blokkades

Onverwerkte blokkades in één van de lagen, ongeacht of dit nu op fysiek of emotioneel niveau is, zullen op den duur altijd doorwerken naar de andere lagen en zo het algehele welbevinden en functioneren beïnvloeden.

Dat zal ervaren kunnen worden in lichamelijke klachten of moeheid, maar bijvoorbeeld ook op emotioneel niveau of in het problemen ondervinden bij het aangaan of onderhouden van relaties. Bij kinderen kan het zich regelmatig uiten in veel huilen of in ontwikkelingsstoornissen, in hyperactief gedrag, faalangst, éénkennigheid of in slecht slapen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

 

De mens als geheel van delen

Omdat wij in de Cranio-Sacraal Therapie de mens als een geheel beschouwen, is het voor ons in eerste instantie ook niet van belang of de oorzaak van de klachten van (overwegend) fysieke of emotionele aard is. Het gaat er om dat het zelfherstellend vermogen dusdanig gestimuleerd wordt, dat de innerlijke kracht van de cliënt wordt aangesproken en hij of zij vervolgens (weer) in staat is om de aanwezige blokkades van lichamelijke en/of emotionele aard te ‘overwinnen’.

Op die manier kan oude onverwerkte lading verwerkt worden, kunnen oude patronen doorbroken worden, en kun je weer lekker in je vel gaan zitten!

 

Het is namelijk zo, dat alles wat we meemaken opgeslagen wordt in ons bind-weefsel. Ter illustratie: Als wij zien dat er een fietser in volle vaart op ons af komt rijden en wij niet meer op tijd kunnen wegspringen, dan zal op dat moment niet alleen de fysieke kracht die vrij komt bij het botsen van ons lijf tegen de fietser of de stoep, maar ook de emotionele kracht van bijvoorbeeld schrik, boosheid en pijn, in ons bind-weefsel worden opgeslagen.

 

Allerlei onverwerkte zaken van klein of groot belang, van fysieke of emotionele oorsprong kunnen op die manier op een gegeven moment en vaak geheel onbewust, een aanslag gaan betekenen op ons algehele welbevinden.

We merken dat we niet meer lekker in ons vel zitten, fysieke of emotionele klachten hebben waar we maar geen vat op kunnen krijgen, we weten niet meer wat we precies willen in het leven of verliezen ons zelfvertrouwen.

 

Oftewel: Bewust of onbewust is de inwendige onverwerkte lading en spanning van ons innerlijk systeem en ons bindweefsel zo groot geworden, dat onze innerlijke kracht niet meer voldoende kan doorkomen. Ont-spanning is op wat voor manier dan ook noodzakelijk geworden!

 

We maken gebruik van het zogeheten Cranio-Sacraal Ritme

Het bijzondere aan de Cranio-Sacraal Therapie is dat wij gebruik maken van wat we wel iemands persoonlijke ‘controle- of indicatie lampje’noemen, om er achter te komen op welke plek en niveau zich de voor de cliënt meest belemmerende blokkade van dat moment bevindt. We maken gebruik van het zogeheten Cranio-Sacraal Ritme.

Ook wel ’ademhaling’ van de hersenen genoemd. Het Cranio-Sacraal Ritme is een mooi en moeilijk woord voor ons ‘hersenritme’ en vormt voor een cranio-sacraal therapeut in wezen iemands persoonlijke controle- en indicatie lampje dat aangeeft waar een blokkade zich bevindt en wat die blokkade nodig heeft om weer in beweging gezet te worden.

 

Sinds mensenheugenis weten we allemaal dat we over een hartritme en ademhalingsritme beschikken. Zo’n 25 jaar geleden ontdekte de Amerikaanse arts dr. John Upledger tijdens een hersenoperatie dat we over nog een ritme beschikken. Hij noemde dat ritme het Cranio-Sacraal Ritme. Dit betreft namelijk het ritme dat ontstaat door het uitzetten en inkrimpen van het cranium(de Latijnse naam voor schedel) en het stuitje of heiligbeen. In het Latijn sacrum genoemd.

Vandaar de naam Cranio-Sacraal Therapie.

Dit uitzetten en inkrimpen van de schedelbotten en het heiligbeen wordt veroorzaakt door de aanmaak en opname van de hersen- en ruggenmergvloeistof (in de hersenen), en het doorstromen van die vloeistof via ons ruggenmerg naar ons stuitje of heiligbeen.

 

Zelfregulatie van Centraal Zenuwstelsel

Ons hele functioneren wordt natuurlijk geregeld door onze hersenen en ruggenmerg, het Centraal Zenuwstelsel genaamd.

Dit systeem regelt niet alleen onze ademhaling, maar bijvoorbeeld ook ons bewegingsapparaat, onze hartslag, spijsvertering en onze hormoonhuishouding met o.a. schildklier, eierstokken en daarmee ook ons humeur. Onze hersenen vormen in wezen onze grote computer die verantwoordelijk is voor ons algehele welzijn.

 

Onze hersenen en wervelkolom met ruggenmerg worden omgeven en beschermd door beweeglijke schedelbotten en drie vliezen. De belangrijkste van deze drie vliezen is de Dura Mater. Deze omvat  als een soort kikkervisvormige ‘ballon’ de hersenen  en wervelkolom met ruggenmerg. Dit wordt het Cranio-Sacraal Systeem genoemd. In dit gesloten en semi-hydraulisch werkende systeem circuleert en fluctueert dus de hersen- en ruggenmergvloeistof. Aanmaak van deze vloeistof in de hersenen veroorzaakt uitzetten van de schedelbotten en opname van deze vloeistof veroorzaakt inkrimping van de schedelbotten. Dit geeft ons dus het zogeheten Cranio-Sacraal Ritme.

 

Om optimaal te kunnen functioneren moet er balans zijn  tussen de voortdurende aanmaak en opname van de hersen-ruggenmergvloeistof  die in dit systeem geschiedt.

Oftewel, moet het Cranio-Sacraal Ritme ook optimaal in balans zijn.

Dit ritme is zo belangrijk omdat het de basis vormt van het functioneren van ons gehele zenuwstelsel en daarmee ook voor alle andere fysiologische systemen en daarmee ons gehele welbevinden beïnvloedt. Zowel op fysiek als emotioneel gebied. Simpelweg omdat er balans moet zijn tussen de aanmaak en de opname van onze hersen- en ruggenmergvloeistof.

 

Als het teveel regent ontstaan er plassen, of nog erger, overstromingen. Als het te weinig regent, is het ook niet goed. Er moet dus een bepaalde balans zijn. Nu is dat natuurlijk ook zo voor onze hersenen en de vloeistof waarin ze ‘zwemmen’. Tenslotte zijn onze hersenen onze grote computer die onze hormoonhuishouding en daarmee bijvoorbeeld onze emoties regelen, maar bijvoorbeeld ook onze spijsvertering, ons bewegingsapparaat en de helderheid van ons denken!

 

Invloeden van bindweefsel trek op het Cranio-Sacraal Systeem

Wat dr. John Upledger in 1978 tijdens wetenschappelijke onderzoekingen aan de Universiteit van Michigan (USA) vervolgens ontdekte, was dat er door allerlei oorzaken van zowel fysieke als emotionele aard, er te veel spanning op het Cranio-Sacraal Systeem kan komen. Dit kan omdat alles in ons lijf (bloedvaten, spieren, organen, centraal zenuwstelsel) omgeven én verbonden worden door bind- weefsel. En omdat alles wat we meemaken wordt opgeslagen in ons bindweefsel.

 

Denk hierbij aan het eerder genoemde voorbeeld van de botsing met de fietser, waarbij dus zowel de kracht van de fysieke impact als de emotionele schrik in ons lijf wordt opgeslagen.

Het bind-weefsel, leidt namelijk via zijn spanning elke fysieke en/of emotionele ‘impact’ naar dit semi-hydraulisch werkende Cranio-Sacraal Systeem. Te veel of langdurige druk kan daar een disbalans geven, waardoor dit uiteindelijk een aanslag op ons algehele lichamelijke- en emotionele welzijn kan gaan betekenen.

 

Dit verklaart dat een val op de stuit uiteindelijk tot bijvoorbeeld kaak- of migraine klachten of depressiviteit kan gaan leiden. Deze klachten kunnen echter ook komen door een virus, een operatie of door langdurige spanning (zoals angst, boosheid of je miskend voelen.).

Tal van andere klachten kunnen echter ook het gevolg zijn op een gegeven moment. De oorzaak van een probleem hoeft zich niet op de oorzakelijke plek of niveau te gaan uiten. Net zoals bijvoorbeeld een niet startende auto meerdere oorzaken kan hebben.

 

Doordat de balans verstoord is kunnen er vervolgens blokkades ontstaan, die uiteindelijk de oorzaak kunnen worden van fysieke en/of emotionele klachten. In sommige gevallen zullen er meteen klachten ontstaan, in andere gevallen pas jaren later.

 

Wat wij vervolgens in de Cranio-Sacraal Therapie doen is voelen hoe het met dit zeer subtiele over het hele lichaam voelbare Cranio-Sacraal Ritme gesteld is. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe het met de kracht, symmetrie, diepte of kwaliteit staat en of en waar er zich blokkades bevinden. Vinden we een blokkade, dan blijkt dat op die plek het Cranio-Sacraal Ritme verstoord is. We gebruiken daar dan lokaal zeer subtiele handgrepen om deze blokkades op de wijze die lichaam en geest aankunnen, in beweging te zetten, zodat die blokkades zich kunnen gaan oplossen. En indien wenselijk, ondersteunen wij het in beweging zetten van de blokkades ook door verbale ondersteuning. Zodat er onverwerkte ladingen naar boven kunnen gaan komen en oplossen, er inzicht kan ontstaan en patronen doorbroken kunnen worden.

 

Uiteraard is dit maar een zeer globale en beknopte uitleg over Cranio-Sacraal Therapie.

 

Alleen de ervaring kan je werkelijk vertellen wat jouw lichaam voor je kan betekenen.

 

bottom of page